o

Креативни рад са децом

Установа је центар многих кретаивних дешавања и манифестација.

o

Целодневни
боравак

У оквиру програма установа има и целодневни боравак.

o

Припремни програм за школу

Установа има и две васпитне групе припремног предшколског програма.

Иновативне методе рада

Трудимо се да користимо иновативне методе рада како би на што бољи и креативнији начин омогућили идеалан рад са децом.

Програм рада

Васпитачи свакодневно користе програм који је прилагођен узрасту са којим раде.

Предшколска група

Адекватном наставом деца се у предшколској групи припремају за упис у први разред основне школе.

Манифестације

У нашој установи се организују разне манифестације: маскембали, спортска такмичења, обележавање значајних датума, позоришне представе, посете мађионичара…

Укратко о нама

Установа послује под називом: Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан и бави се васпитањем и образовањем предшколске деце. У седишту установе рад је организован у три васпитне групе – једна мешовита група целодневног боравка и две васпитне групе припремног предшколског програма.У истуреним одељењима, у просторијама основне школе, у Доњем Душнику, Семчу и Заплањској Топоници ради по једна група припремног предшколског програма. Данас установа има петнаест запошљених радника.
Стојимо вам на услузи за сва питања