Историјат вртића

Предшколска установа основана је 25.децембра 1981. године Одлуком о оснивању прве дечје установе у општини Гаџин Хан a установа је званично почела са радом 01.октобра 1982. године под називом Дечји вртић „Прва радост“ Гаџин Хан.
Рад је организован са две васпитне групе (целодневни и полудневни боравак) и са пет запошљених радника. Касније, 1983/84 године, отварају се групе шестогодишњака у Доњем Душнику, Семчу и Заплањској Топоници, у просторијама основне школе.
01.09.1994 године пуштен је у рад нови објекат у Доњем Душнику.

Учесници смо разних пројеката у оквиру којих смо добили донације као што су: играчке и дидактичка средства, књиге и сликовнице и два минибуса.