Служба исхране

Основни задаци ове службе су учествовање у изради јеловника; припрема оброка по јеловнику; организација радом кухиње; старање о квалитету и квантитету исхране; старање о економичности трошења животних намирница, електричне енергије, воде и средстава за хигијену и дезинфекцију; старање се о хигијени кухиње и средствима са којима ради; требовање намирница за оброке; припрема зимнице и учествовање у припремању исте; обрада намирница за оброке; подела исхране по узрасним групама у складу са прописаним нормативима.