Установа данас

Установа данас

Данас установа послује под називом: Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан и бави се васпитањем и образовањем предшколске деце. У седишту установе рад је организован у три васпитне групе – једна мешовита група целодневног боравка и две васпитне групе припремног предшколског програма.У истуреним одељењима, у просторијама основне школе, у Доњем Душнику, Семчу и Заплањској Топоници ради по једна група припремног предшколског програма. Данас установа има тринаест запошљених радника.
Припремним предшколским програмом обухват деце са територије општине је стопостотни.

Установа је центар многих дешавања. У њој се организују разне манифестације: маскембали, спортска такмичења, обележавање значајних датума, позоришне представе, посете мађионичара…